Mastercam Educational Suite

CAD/CAM-sistēma Mastercam ir līderis gan pēc instalēto darba vietu skaita industrijā, gan arī izglītības sfērā un jauno speciālistu sagatavošanā. Uz 2023. gada 1. janvāri pasaulē ir instalētas 155 000 mācību darba vietas.

Mastercam ir starptautiskās kustības WorldSkills globālais industriālais partneris.

Valsts akreditētajām mācību iestādēm (universitātes, akadēmijas, koledžas, tehnikumi, skolas) tiek piedāvāts iegādāties Mastercam sistēmas akadēmisko programmu nodrošinājuma komplektu, izmantojot īpaši izdevīgus nosacījumus, kā arī apmācīt un sertificēt pasniedzējus un mācībspēkus.

Sistēmas akadēmiskās licences – Mastercam Educational Suite – tiek piegādātas kā komplekti, kuros ietilpst 5,10, 15, 20, 25 vai vairāk individuālās darba vietas. Mastercam Educational Suite licencē ir iekļautas praktiski visas Mastercam funkcijas.

Lai saņemtu papildu informāciju, lūdzam sazināties ar Aleksandru Suhanovu, rakstot vēstuli uz e-pasta adresi Aleksandra@colla.lv

Mastercam University piedāvā tiešsaistes apmācību 24/7 režīmā visiem, kuri vēlas sākt un veidot karjeru ciparu vadības darbagaldu programmēšanā, kā arī Mastercam lietotājiem, kuri vēlas pilnveidot savas profesionālās iemaņas.

Menu