Mastercam DEMO / Home learning edition (HLE)

Mastercam 2021 pilnfunkcionālā DEMO versija (64 bit), kurā iekļauti sekojoši Mastercam moduļi: Design Tools (CAD), Mill 3D, Multiaxis, Lathe, Wire, Router.

DEMO versijai nav iespēju ģenerēt vadības programmu CNC darbagaldam.

Mastercam ART DEMO versija – papildmodulis 3D reljefu modelēšanai un to apstrādei

CIMCO Software 8 pilnfunkcionālā DEMO versija (30 dienas). Iekļauts CIMCO Edit 8, CIMCO DNC-Max 8, CIMCO MDC-Max 8, CIMCO NC-Base 8, CIMCO CNC-Calc 8, Software Manager 8

PC|SCHEMATIC elektrotehnisko projektu izstrādei DEMO versija

Menu